วันจันทร์ที่ 11 เม.ย. 65 เวลา 14.00 น. ท่าน พ.ต.ท.ปรีชา อับดุลเลาะห์ ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,คุณ สุนทรี ศรีสุวรรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฯ,คุณ ศศิธร มณีศรีวงศ์กูล,คุณ ไพรัตน์ แสงสีดำ และคุณ จารุวัฒน์ อ่อนเกิด เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แด่ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191)-ประธานกิตติมศักดิ์ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อีกด้วย ณ ห้างเพชรหลีเสง บางลำพู