จันทร์ที่24ตุลาคม 2565 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว อดีตผบ.ตร.เป็นประธานในพิธีมงคลสมรส ระหว่าง นางสาวจุณกาญน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์( บุตรี )คุณสมเจตน์ – คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ และ กฤต สุวรรณรัตน์ (บุตรชาย) นายชัยชาญ-คุณพรพรรณ สุวรรณรัตน์ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาวให้มีความสุขความเจริญทั้งข้อคิดในการใช้ชีวิตคู่พร้อมทั้ง พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.)ได้ร่วมกล่าวให้พรและข้อคิดแก่คู่บ่าวสาวโดยมีผู้รู้จักคุ้นเคยได้เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่คู่บ่าวสาวอย่างมากมายอาทิเช่น พล.ต.อ.สมชาย วาณิชเสนี,พล.ต.อ.มนตรี ยิ้มแย้มพร้อมภริยา,พล.ต.อ.บุญชัย ชื่นสุชน,พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญพร้อมภริยา,พล.ต.อ.ศตวรรษ หิรัญบูรณะพร้อมภริยา,พล.อ.นพดล ฟักอังกูร,พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย (ผบช.ภ.2),พล.ต.ท.ธิตฺ แสงสว่าง( ผบช.น.)พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร( ผบช.ภ.1),พล.ต.ท.วีระ จิรวีระ,พล.ต.ท.ดร.เสนิต(ผบช.รร.นรต.)-คุณมนสิการ สำราญสำรวจกิจ (ภริยา),พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก (รองผบช.น.),พล.ต.ต. สุรจิต ชิงนวรรณ์ (รองผบช.ภ.2),คุณจุรีรัตน์ รัตนศรีสมบัติ,คุณมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์,คุณถวิล ไพรสณฑ์, คุณมงคล ชาญไพบูลย์ รัตน์,คุณสุวิทย์ พิศาลก่อสกุลพร้อมภริยา,คุณมนัส วรพิบูลย์วิทย์,คุณวิสิทธิ์ กิตติวรรธนกุล,คุณพชร มโนธรรมรักษา,อีกทั้ง สมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทย
โดยการนำของท่านชิม ชินวิระยะกุลสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนโดยการนำของ ท่านไชยไว พูนลาภมงคล และ
ท่านกิตติพงษ์ เตรัตนชัยสมาพันธ์รวมใจทั่งโลกเป็นหนึ่งเดียว โดยการนำของท่านอมร อภิธนาคุณชมรมนักธุรกิจโชคดีโดยการนำของท่านสุชาติ อำนาจวิภาวี
และขอขอบพระคุณ
สมาพันธ์รวมใจทั่วโลกเป็นหนึ่งเดียวและขอบคุณแขกทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีมงคลสมรสของคู่บ่าวสาวในครั้งนี้อีกมากมาย