นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภาและอดีตปลัดสำนักนายกได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร “English causes speech” ในโครงการหมู่บ้านสองภาษาของชมรมภาษาและวัฒนธรรมบ้านไผ่ดำ ที่ตำบลไผ่ดำอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงปัญหายาเสพติดที่กําลังระบาดในหมู่เยาวชนในขณะนี้
โดยมีนางอมรารัตน์ธนัน นิสะโสกะผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารโรงเรียนอมราวิทยาภูมิอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึก
จากนั้นคณะนายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภาได้เดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านไผ่ดำ ตำบลไผ่ดำ อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทอง เข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ดำ โดยมี นายธนัต วีรเวทสกุล ประธานชมรมภาษาและวัฒนธรรมบ้านไผ่ดำ พลตรีสุทัศน์ อยู่นาน นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองและคณะผู้บริหารในชุมชนรวมถึงชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงร่วมให้การต้อนรับ
โดยในพิธีมีการกล่าวสุนทรพจน์ยกย่องพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นภาษาอังกฤษ
หลังจากนั้นประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 14 ท่านแล้วทำพิธีติดป้ายส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านไผ่ดำและรับมอบของที่ระลึกจากสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทองพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน (13ธันวาคม2564)