เมืองพัทยาบูรณาการร่วมเรือนจำพิเศษพัทยา นำนักโทษเด็ดขาดทำงานสาธารณะ ร่วมลอกท่อระบายน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจ บรรเทาน้ำท่วมขังในพื้นที่

วันที่ 23 มิ.ย.65 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้การต้อนรับ นายไพรัตน์ ขมินทกูล ผู้บญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา พร้อมคณะฯ เพื่อร่วมเข้าหารือแนวทางการดำเนินงานในการนำนักโทษเด็ดขาด ทำงานสาธารณะ ซึ่งมีนายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายดำรงเกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักช่างสุขาภิบาล ร่วมหารือฯ ณ ห้องรับรอง ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เมืองพัทยาเตรียมบูรณาการร่วมกับเรือนจำพิเศษพัทยา ทำการลอกล้างท่อระบายน้ำ เพื่อทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ในการแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน ที่เวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก โดยในวันนี้ได้หารือเกี่ยวกับเส้นทาง และกำหนดจุดที่จะเริ่มดำเนินการเร่งด่วน เบื้องต้นได้กำหนดจุดไว้ จำนวน 3 จุด คือ ถนนสายชายหาดพัทยาใต้ ตลอดแนว , บริเวณนาเกลือ ซอย 16 และถนนเทพประสิทธิ์ (หน้าร้านซ่อมรถจักรยายยนต์ ถึง วัดบุญกาญจนาราม พร้อมทั้งมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องสำรวจเส้นทาง และกำหนดวันที่จะเริ่มต้นลอกท่อระบายน้ำ

นอกจากนี้นายกเมืองพัทยา เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงได้เตรียมจัดกิจกรรม จิตอาสา ลอกล้างท่อระบายน้ำ โดยมีเรือนจำพิเศษพัทยา พร้อมจิตอาสา และหน่วยงานในพื้นที่ ร่วม Big cleaning Day จิตอาสา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 บริเวณ ปั๊มน้ำมันปตท. ถนนชัยพฤกษ์ ทั้งนี้คงต้องมีการหารือร่วมกันอีกครั้ง เพื่อสรุปรายละเอียด และกำหนดกิจกรรม และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวเข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นรูปธรรมต่อไป