จ.นครปฐม ประชุมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครปฐมที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมการประดิษฐ์ผีเสื้อ เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอภิรมย์ฤดี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 ณ บริเวณถนนราชดำเนินกลาง โดยจะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไทย ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ

ทั้งนี้จังหวัดนครปฐม ได้ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในจังหวัดร่วมกันประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าไหม ผ้าฝ้าย หรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดหน่วยงานไม่น้อยกว่า 10 ตัว เพื่อส่งให้สำนักงานจังหวัดนครปฐม ต่อไป
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว