“ราชทัณฑ์” จับมือ “ธนารักษ์” ร่วมมือโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ จ.นครราชสีมา

วันนี้ (8 พ.ค.67) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 3 จ.นนทบุรี กรมราชทัณฑ์ ร่วมกับ กรมธนารักษ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุจังหวัดนครราชสีมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และ นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา และ นายวินัย แสงเขียว ผู้อำนวยการทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก เป็นสักขีพยานในบันทึกข้อตกลงฯ

นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ บนเนื้อที่ประมาณ 12,000 ไร่ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการดูดซับปริมาณก๊าซเรือนกระจก (คาร์บอนเครดิตจากต้นไม้) ของประเทศ โดยการปลูกป่าและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว เป็นนโยบายที่กรมราชทัณฑ์ได้กำหนดให้เรือนจำและทัณฑสถาน ที่มีพื้นที่ดำเนินการปลูกป่าเพื่อพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังมาอย่างต่อเนื่อง

นายสหการณ์ กล่าวต่อว่า โดยกรมราชทัณฑ์ มุ่งหวังให้ผู้ต้องขังได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่าเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ ถือเป็นการรวมพลังของหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างเสริมสมดุลทางระบบนิเวศ เพื่อปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ลดภาวะโลกร้อนและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีได้อย่างยั่งยืน

ด้าน นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว กรมธนารักษ์ได้กำหนดเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ให้ดำเนินโครงการบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.1873 (บางส่วน) ตำบลคลองไผ่, ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งใช้ประโยชน์ในราชการกรมราชทัณฑ์ (ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก) ซึ่งมีพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวนประมาณ 12,000 ไร่ เป็นพื้นที่บริเวณเขาพริก/เขาสะเดา ซึ่งมีพรรณไม้อเนกประสงค์ จำนวน 2.4 ล้านต้น ซึ่งสามารถดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 17,640 ตันต่อปี มาสนับสนุนการดำเนินโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวระหว่าง กรมธนารักษ์ กับ กรมราชทัณฑ์

“สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากจะสนับสนุนโครงการสงวนและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในที่ราชพัสดุ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพตลอดจนเพื่อสงวนรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างสมดุลทางระบบนิเวศ เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย” นายจำเริญ กล่าว