วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 (10.00 น.) พล.ต.ต. พลฑิต ไชยรส รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.) เป็นประธานในการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ณ ลานประดิษฐานสมเด็จองค์พระปฐมพระประธานของสำนักสงฆ์ เทพนิมิตร บ้านเทพนิมิตร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัด

มุกดาหาร เพื่อใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนพิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้านและชุมชนใกล้เคียง ณ วิหารปฏิบัติธรรมวัดบรมสกล (วัดดอน) กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้รู้จักคุ้นเคยและผู้มีจิตศรัทธา อาทิเช่น คุณ ชาญสิทธิ์ ผิรังคะเปาระ,ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษากต.ตร.กทม. ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.(ความมั่นคง) , คุณสุพจน์ โภชนพาณิชย์ อนุ กต.ตร.กทม.ด้านความมั่นคง , คุณธงชัย โพธิ์ศรีทอง ที่ปรึกษา กต.ตร.ภ.จว.นนทบุรี , คุณรักเกียรติ จิตตบวร ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.หลักสอง , ดร.ชเยศ ขจรบุญถาวร กต.ตร.สภ.สันป่าตอง, คุณสุโรจน์ ธัมประพาสอัสดร กรรมการบริหาร บ.เวลตี้ฟู๊ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด , คุณเจษฏา สวัสดิรักษา ที่ปรึกษา กต.ตร.สภ.บางศรีเมือง , คุณชนดล ทรงเดชธรานันท์ ประธาน กต.ตร.สน.ทุ่งสองห้อง , ศ(พิเศษ) ดร.ชรินทร์ คานิเยาว์ ,นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม “ตอแหลแมน ” ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อการทำงานของสังคมในรูปแบบจิตอาสานำโดยท่านประธาน ทองเคลือบ ศรีชัย พร้อมคณะ อาทิเช่น ท่านประธานเพชร , ท่านเอกรถยก, ท่านนัด กระเป๋าหนังทุกชนิด , ท่านทน เขียงหมู และอีกหลายๆท่านที่ยังไม่ได้เอ่ยนามและอยู่ในกลุ่มดังกล่าวได้ร่วมมุฑิตาจิตในการทอดผ้าป่าครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นพร้อมกันนี้ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกันอีกทั้งได้รับวัตถุมงคลจากพระมหาอดิศักดิ์ อภิปัญโญ เจ้าอาวาสวัดบรมสกล(วัดดอน) เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตสืบต่อไป