นายกเมืองพัทยาร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดปีที่ 59 บิ๊กแป๊ะ สนธยา คุณปลื้ม

วันที่ 30 ธ.ค.65 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดปีที่ 59 ของนายสนธยา คุณปลื้ม ผู้ก่อตั้งพรรคพลังชล พบว่ามีกลุ่มพลังมวลชนร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดที่สำนักงานพรรคพลังชล เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี

ทั้งนี้ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ตลอดจนคณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา ตัวแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต่างทยอยเข้าร่วมงาน

สำหรับนายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนักการเมืองระดับประเทศที่สังคมและสาธารณชนรู้จักเป็นอย่างดี โดยที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งมาแล้วมากมาย ทั้ง นายกเมืองพัทยา หัวหน้าพรรคพลังชล อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาคนแรก ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีอีกหลายสมัย