วันพฤหัสบดี ที่ 16 พ.ย. 65) เวลา 19.00น.

พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
ผบช.ภ.7
และ
คุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

เดินทางมาตรวจเยี่ยม ทก.สน.โรงแรมโซ/แบงคอก ภารกิจรักษาความปลอดภัยในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022 THAILAND)

พร้อมด้วย
พล.ต.ต.วชิรพงษ์ อมราพิทักษ์
ผบก.ภ.จว.ราชบุรี
คณะแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7

ได้ตรวจเยี่ยมบริเวณจุดคัดกรอง, ห้องทก., ห้องรวมพลเจ้าหน้าที่ และความพร้อมกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ กำชับการปฏิบัติ การรักษาระเบียบวินัย เครื่องแบบ เครื่องแต่งกาย การใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพ เรียบร้อย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ยึดถือภารกิจหลักคือการรักษาความสงบเรียบร้อย ภายใต้อำนาจหน้าที่ในขอบเขตของกฎหมาย

ทั้งนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 1. เงินบำรุงขวัญ
 2. มาม่าคัพ 2 ลัง
 3. ขนม 5 ลัง
 4. หมี่กรอบ 1 ลัง
 5. คาราบาวแดง 5 ลัง
 6. นมจืด 2 ลัง
 7. ผลไม้กระป๋อง 2 ลัง
 8. น้ำดื่ม 20 แพ็ค
 9. เจลแอลกอฮอล์ 3 ลัง
  10 หน้ากากอนามัย 1,000 ชิ้น
  11.น้ำมะพร้าว 500 ขวด
  12.เครื่องดื่มโสมชูกำลัง 500 ขวด
  13.มาม่า 500 ซอง

ณ โรงแรมโซ/แบงคอก แขวงปทุมวัน เขตบางรัก กรุงเทพฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ