ขอบคุณด้วยหัวใจ! แป๊ะ สนธยา นำทีมเรารักพัทยา พร้อม เบียร์ ปรเมศวร์ ว่าที่นายกเมืองพัทยาคนใหม่ ขึ้นเรือเดินทางไปขอบคุณคะแนนเสียงชาวบ้านเกาะล้าน

วันที่ 25 พ.ค.65 กลุ่มเรารักพัทยา นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม ประธานที่ปรึกษากลุ่มเรารักพัทยา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ว่าที่นายกเมืองพัทยา พร้อมคณะว่าที่สมาชิกสภาเมืองพัทยา กลุ่มเรารักพัทยา ได้นัดหมายรวมกลุ่มกันไปขึ้นเรือเร็วโดยสารไปชุมชนบ้านเกาะล้าน

ทั้งนี้ เพื่อขอบคุณคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนชาวเกาะล้านที่เทคะแนนให้ผู้สมัครกลุ่มเรารักพัทยาจนสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในครั้งนี้ได้ นอกจากนี้ยังได้นำสิ่งของมาแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเกาะล้านด้วย

โดยเริ่มจากการกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เจ้าแม่ชีวิต บริเวณท่าหน้าบ้านเกาะล้าน ก่อนจะไปกราบสักการะศาลเจ้าพ่อดำ จากนั้นได้เคลื่อนไปตามถนนซอยต่างๆ ผ่านหาดตาแหวนและผย่านชุมชนจนทั่วทั้งเกาะล้านเพื่อขอบคุณชาวบ้านอย่างใกล้ชิด

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ว่าที่นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เสียงของพี่น้องชาวเกาะล้านถือเป็นเสียงที่มีความหมายต่อการพัฒนาเมืองพัทยา และการเลือกตั้งที่ผ่านมา ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่มีตัวแทนซึ่งเป็นคนเกาะล้านมาร่วมบริหารและพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งที่จะนำปัญหาต่างๅๆ ของเกาะล้านไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน เพื่อต่อยอดต่อเนื่องสู่นีโอเกาะล้านได้อย่างชัดเจนต่อไป