วันพุธที่6ก.ค.2565 (เวลา 13.30 น.)
พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญ รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด( รอง ผบช.ปส). ผู้แทน ตร. ประธานในพิธี
นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การเคหะแห่งชาติ, พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (รองผบช.น.) พล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส ผู้บังคับการตำรวจนครบาล3(ผบก.น.3)
พ.ต.อ.กฤษ ก้อมน้อย ผู้กำกับการ สถานีตํารวจนครบาลมีนบุรี(ผกก.สน.มีนบุรี) นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี(ผอ.เขตมีนบุรี)
นายจักราวุธ ศิริฟองนุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร4
นายแพทย์บุญธรรม ทุมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี น.ส.จินตนา อยู่สินธุ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตมีนบุรี ,นายบัญชา
รัชตวุฒิมงคลกต.ตร.กทม. และ ประธาน อนุ กต.ตร.บก.น.3, น.ส.ธณวรรณ จันตรี พนักงานจัดการทรัพย์สินสิน ระดับ 6 (ผู้แทนเคหะนครหลวง รามคำแหง), นายธนนนท์ ไชยจักร์ (ผู้แทน บริษัท รอยัลเฟม เมเนจเม้นท์ จำกัด)
ร่วมพิธีปิดโครงการดำเนินงานชุมชนเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติพร้อม ส่งต่อความยั่งยืนและความสำเร็จและมอบธงชุมชนการเคหะสีขาวปลอดยาเสพติดให้แก่ประธานชุมชน ณ เคหะรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพ