อำเภอนครชัยศรีลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พร้อมยาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายอารุช เอมโอฐ นายอำเภอนครชัยศรี พร้อมด้วยนายพัชรวัฒน์ พัชรเกียรติกนก สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลท่าตำหนัก อสม. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนที่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ในพื้นที่ตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี โดยมอบถุงยังชีพ ยารักษาโรค และยาสามัญประจำบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย
ขณะเดียวกัน พระครูยติธรรมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) เจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ (วัดแคแถว) ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม พร้อมด้วยนายพัชรวัฒน์ พัชรเกัยรติกนก สาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ทำให้ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน ในพื้นที่ตำบลไทยาวาส ลานตากฟ้า และตำบลบ้านบางกระจันทร์ โดยมีการตรวจร่างกาย ติดตามอาการผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ รพ.สต.ได้ เนื่องจากบ้านประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือน นอกจากนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามนโยบายของ นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ตามสโลแกน “คนนครปฐมไม่ทอดทิ้งกัน”


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว