นครปฐม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปถวายพระสงฆ์ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธี
จากนั้น นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวนำถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส โดยยอดรวมกฐินพระราชทานในครั้งนี้ จำนวน 2,133,459 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในศาสนกิจทำนุบำรุงวัดและเป็นการดูแลสืบทอดพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป

…………………………………….
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม /ข่าว