เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น เอ่อล้นท่วมบ้านเรือน
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม นำคณะสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบางที่ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือน พร้อมร่วมกันบรรจุกระสอบทรายทำแนวคันกั้นน้ำช่วยเหลือประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม หลังได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้น จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ทำให้ฝนตกหนัก เกิดน้ำเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนทำให้ได้รับความเดือดร้อน ได้แก่หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 6 จำนวน 46 ครัวเรือน
ในส่วนอำเภอบางเลน มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 ตำบล รวม 428 ครัวเรือน ซึ่งในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนได้เพิ่มสูงขึ้น จากข้อมูลของกรมชลประทาน วันที่ 19-20 ตุลาคม ปริมาณอาจจะขึ้นสูงอีก 50 เซนติเมตร เบื้องต้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เตรียมตัวตั้งรับสถานการณ์น้ำจากประสบการณ์ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา โดยได้มีอพยพประชาชนบางส่วน รวมถึงดูแลในเรื่องถุงยังชีพและสวัสดิภาพต่างๆ พร้อมกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้เตรียมนำเรือเข้ามาช่วยเหลือช่วยชาวบ้านออกมาจากบ้านในที่น้ำท่วม
นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/อำเภอ จะเข้ามาช่วยดูแล ด้านยารักษาโรค ดูแลผู้ป่วยติดเตียง หากมีน้ำทะเลหนุนลงมาจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพื่อเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง คาดว่าภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้สถานการณ์จะดีขึ้น

……………………………….
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว