ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม – ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด–19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา
วันนี้ (18 ต.ค.64) เวลา 11.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสามพราน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ ในการดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด–19 แบบ ATK (Antigen Test Kit) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา โดยมีนางสาวมยุรี กาญจนมัจฉา ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา เป็นผู้ให้ข้อมูลในการปฏิบัติ สำหรับการตรวจเชิงรุกในครั้งนี้เป็นการดำเนินการให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการร้านค้าลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ซึ่งจะดำเนินการระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2564 โดยจะทำการตรวจวันละ 1,000 ราย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่มาเข้ารับการบริการ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้ไปให้กำลังเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ โดยเปิดให้บริการที่ ชั้น 2 โซนแฟชันพลัส เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา วันจันทร์-วันศุกร์ 11.00-18.00น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-18.00น. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ศาลายา