วันพฤหัสบดีที่ 28 ธ.ค. 2566 เวลา 11.00 น. ท่าน พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช. ผบ.ตร.) ได้ให้การต้อนรับ ดร.พีรวัฒน์ – ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ กต.ตร.กทม.-ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานสภาฯเขตพระนคร ที่ได้เดินทางเข้ามากราบสวัสดีเนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปี

ใหม่(พ.ศ.2567) พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ได้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผช. ผบ.ตร.) ด้วยบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ