นายโกศล สิงหนาท ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานบวงสรวงงานประเพณีเจ้าพ่อหนู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2566 โดยมี โหราจารย์ ณฐกร โทนะศรี เป็นผู้ทำพิธี
พร้อมกันนั้นได้ทำพิธีสงฆ์ โดยมี ท่านเจ้าคุณพระโสภณธรรมวงศ์ (ท่านเจ้าคุณน้อย) เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร และคณะสงฆ์ เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานคณะดำเนินงานจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อหนู-ประธานสภาฯเขตพระนคร-ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, ดร.นฤมล-ดร.พีรวัฒน์ ประธานกลุ่ม L.S.Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง)- ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-ประธานที่ปรึกษาคณะดำเนินงานศาลเจ้าพ่อหนู, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล ประธานกิตติมศักดิ์คณะดำเนินงานจัดงานประเพณีศาลเจ้าพ่อหนู, คุณประสิทธิ์ สิงห์ดำรง ประธานมูลนิธิศิษย์เจ้าพ่อหนู, คุณประวิทย์ ทิตอร่าม, คุณวรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร, คุณธนกร ตั่งมั่นทศธรรม, คณะกรรมการและที่ปรึกษาศาลเจ้าพ่อหนู และศิษยานุศิษย์ศาลเจ้าพ่อหนู ตลอด

จนประชาชนชาวพระนคร ร่วมงานอย่างคับคั่ง
นอกจากนั้นคณะกรรมการและที่ปรึกษาศาลเจ้าพ่อหนู ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กในชุมชนและบุตรหลานของเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย ณ บริเวณสี่แยกบางลำพู วันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 66