ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำ สน.ดุสิต เปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 14.00 น

นายอัฑฒ์ มาฆลักษณ์( สุทัศ )
ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจนครบาล ดุสิต
กต.ตร.สน.ดุสิต ,กต.ตร.บก น.1
เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ย สน.ดุสิต เพื่อกำหนดแผนงานและการขับเคลื่อนกระบวนการไกล่เกลี่ยอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่สาธารณะ รวมทั้งสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างคณะทำงานและพนักงานสอบสวน สน.ดุสิต ในการนี้ขอขอบคุณ
ท่านประธาน กต.ตร.สน.ดุสิต ท่านเติมศักดิ์ ปิติธนสารสมบัติให้การสนับสนุนงบประมาณอาหารและเครื่องดื่มแก่คณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ย สน.ดุสิต ขอขอบคุณท่าน ผกก.สน.ดุสิต พ.ต.อ.เอกไตรเทพ แพทยรัตน์ ที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเพื่อให้คำแนะนำและให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกัน และ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่
ขอขอบคุณท่าน
พ.ต.ท.พงศพัศ บัวรุ่ง รองผกก.สอบสวนสน.ดุสิต ที่อำนวยความสะดวกในการประชุมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้
ร่วมทั้งทีมงานเจ้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต และ คณะกรรมการศูนย์ไกล่เกลี่ย สน ดุสิตทุกท่าน

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สถานีตำรวจนครบาล ดุสิต