นเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2565(เวลา 09.30 น.) สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม(สน.บึงกุ่ม)ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม(กต.ตร.สน.บึงกุ่ม) จัดอบรมโครงการ”สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล”
โดยมี พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ รอง ผบ.ก.น.4 เป็นประธาน, พ.ต.อ.อธิวัฒน์ นุชถาวร ผกก.สน.บึงกุ่ม, พ.ต.ท.ณฐณัษฐ์ สัมภัณสิทธิ์ รอง ผกก.ป.สน.บึงกุ่ม, พ.ต.ต.กษิเดช พรรณทนา สวป.สน.บึงกุ่ม, พ.ต.ต.ชยพล ภูดวงดาษ สว.จร.สน.บึงกุ่ม, ร.ต.อ.นัฐชาต บดีรัฐ รอง สวป.สน.บึงกุ่ม2-0พร้อมสายตรวจ, 4-0, จร., ชุด ตชส.สน.บึงกุ่ม
คุณปาณิศา ศุภมณีภัทร ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บึงกุ่ม, คุณทรงยศ สุภาพจิตร์ ที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บึงกุ่ม, เครือข่ายประชาชนจากชุมชนต่างๆในพื้นที่เข้าร่วมอบรมโครงการฯดังกล่าว
ทั้งนี้ได้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19( ATK) แก่ผู้เข้ารับการอบรมก่อนเข้าพิธีและปฏิบัติตามมาตราการป้องกันโควิด-19อย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุม ชั้น4 สถานีตำรวจนครบาลบึงกุ่ม