เมืองพัทยาเตรียมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดมวยไทยลีค

ช่วงบ่าย วันที่ 16 ก.พ. 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ร่วมหารือการจัดการแข่งขันมวยไทยลีค พร้อมด้วยนายภูมิพิพัฒน์ กมลนารถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา และเจ้าหน้าที่สำนักการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี นายสม กลิ่นมี หรือสุดสาคร ส. กลิ่นมี นักมวยไทย นำเสนอรูปแบบการจัดการแข่งขัน ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา

SUDSAKORN MUAY THAI GYM โดย นายสม กลิ่นมี หรือสุดสาคร ส. กลิ่นมี เข้าหารือการจัดการแข่งขันกับผู้บริหารเมืองพัทยาในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันมวยไทยลีคในเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 19 – 24 มี.ค. 2566 ซึ่งมีนักมวยกว่า 20 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันฯ เพื่อส่งเสริมมวยไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ และเมืองพัทยา ซึ่งเมืองพัทยาพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้สมกับเป็นเมืองกีฬา Pattaya Sports City อีกด้ว