ร่วมพิธีสวดอภิธรรมศพ “คุณพ่อ เฉลิม เกตุแจ้” ณ บ้านพัก ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง

เวลา 19.30 น. วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา นายเอกคม ด้วงชะเอม รองอธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง ภาค 2 เป็นประธานพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อ เฉลิม เกตุแจ้ อายุ 80 ปี ณ บ้านพักเลขที่ 21/3 หมู่ 3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมนางจิดาภา สุวััตถาภรณ์ นายเมธากฤษฏิ์ สุนทรส สมาชิกสภาเมืองพัทยา และ ว่าที่ร้อยตรีชาญยุทธ ยังปรีดา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา, นายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล, นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน ญาติพี่น้องและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานพร้อมเพรียง.