นายกเมืองพัทยา เป็นประธานปิดการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน เมืองพัทยา

เวลา 17.30 น. วันที่ 22 มกราคม 2566 นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2566 ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน เมืองพัทยา โดยมี นายกฤษณะ บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมนายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น นายวิเชษฐ หนองใหญ่ รองประธานสภาฯและ นายสุชาติ ขุนเจ๋ง ประธานสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยาและประธานจัดงาน พร้อมคณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา และ นายมานิตย์ ขันธการ ประธานชมรมร่มเตียงหาดจอมเทียน, ผู้ฝึกสอน, นักกีฬา, สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี

ตามที่เมืองพัทยา ร่วมกับสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยาได้กำหนดจัดการแข่งข้นเจ็ตสกีและเรือเร็วท้องถิ่นเมืองพัทยา ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2566 ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์หาดจอมเทียน เมืองพัทยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นให้ใช้เวลาว่าง ให้เป็นประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬา พัฒนาทักษะประสบการณ์ ในการแข่งขันกับนักกีฬาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง สร้างความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขันให้อยู่ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาทางด้านการเป็นเมืองกีฬา (Sport City) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism)ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาในภาพรวม

ในปีนี้ได้กำหนดประเภทการแข่งขันไว้ ดังนี้

 1. เรือเร็ว จำนวน 2 ประเภทประกอบด้วย
  1.1 เรือฟอร์มูล่า F5 40 แรงม้า 2 สูบโอเพ่น
  1.2 เรือสปอร์ตรุ่น 4 แรงม้า 2 สูบโอเฟน
 2. เจ็ตสกี จำนวน 7 ประเภท ประกอบด้วย
  2.1 เจ็ตสกียามาฮ่าปลาโอ ลากกล้วย ไม่เกิน 701 CC. นั่งกล้วย 3 คน
  2.2 เจ็ตสกียามาฮ่าปลาโอ 650 CC. ซ้อน 2
  2.3 เจ็ตสกียามาฮ่าปลาโอ 650 CC. สแตนดาร์ด
  2.4 เจ็ตสกียามาฮ่าปลาโอ 650 CC. สแตนดาร์ด อายุ 45 ปีขึ้นไป
  2.5 เจ็ตสกียามาฮ่าปลาโอ 650 CC. เอ็นดูรานซ์
  2.6 เจ็ตสกี จูเนียร์ สลาลม (อายุ 8 – 12 ปี)
  2.7 เจ็ตสกียามาฮ่า XL / VN ไม่เกิน 700 CC.

สำหรับผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลเกียรติยศจากเมืองพัทยา พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 18,000 บาท

ซึ่งในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชนต่างๆ ดังนี้

 1. สโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา จัดส่งบุคลากร มาจัดการแข่งขันทำการตัดสิน ควบคุมการแข่งขันและประเมินผลการแข่งขัน
 2. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรีที่ให้การสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน
 3. มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เมืองพัทยา ที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฐมพยาบาลตลอดการแข่งขัน
 4. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา ในการออกประกาศชาวเรือและแจ้งผู้ประกอบกิจการเดินเรือให้หลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณที่เมืองพัทยาจัดการแข่งขัน
  และ 5. บุคคลากรจากฝ่ายต่างๆของเมืองพัทยา…..