วันอังคารที่ 12 ก.ค. 2565( เวลา 14.30 น.)
พ.ต.อ.รัตน์เกล้า อาณานุการ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม(ผกก.สน.บุปผาราม) พ.ต.ท.กวีพงศ์ กาญจนรักษ์ รองผู้กำกับการงานปัองกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม(รองผกก.ป.สน.บุปผาราม )พร้อมกำลังสายตรวจและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมชนมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจนครบาลบุปผาราม(ตชส.สน.บุปผาราม)
ได้ออกตรวจพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขา.อิสรภาพแยกบ้านแขกเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในโครงการ “Smart safety Zone 4.0″ให้ประชาชนได้เกิดความรู้สึกปลอดภัยและเชื่อมั่นพร้อมทั้งให้ความรู้ในหลักการที่ทันสมัยเกี่ยวกับการปัองกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชนรู้จักการป้องกันเหตุต่างๆในเบื้องต้นด้วยตนเองพร้อมทั้งส่งต่อความรู้ดังกล่าวให้ผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไป