ัวนอังคารที่22 มิ.ย.65(เวลา15:00น.)
พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(police officer) พ.ต.อ.ประสพโชค เอี่ยมพินิจ ผกก.สน.ประชาชื่น
พร้อมด้วยนายบัญชา รัชตวุฒิมงคล
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานคร(กต.ตร.กทม.)
นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ที่ปรึกษา ประธานกรรมการบริษัทพร้อมทั้งทีมงานผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนตามนโยบายของโครงการพื้นที่ปลอดภัย(Smart Safety Zone 4.0)
พร้อมทั้งเสนอเเนวทางในการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และในโอกาสนี้ คุณโชน โสภณพนิช ได้มอบของที่ระลึกแด่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล และทีมงาน

(red flag) ณ ห้องประชุม
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)
สำนักงานใหญ่