วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียนอาชีวศึกษา(Fix it จิตอาสา) ปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายดำรง รอดทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองไร่ขิง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ นางสาวสุมีนา แดงใจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนครปฐม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมด้วยนางวรรณภา ร.ฤทธิ์บุญ ปลัดเทศบาลเมืองไร่ขิง นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด(นครผลประชานุกูล) ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดโครงการ และประชาชนชาวอำเภอสามพราน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีกิจกรรม 3 กิจกรรม คือ 1.กิจกรรมซ่อม(Repair) ให้บริการซ่อมแซม
โดยสาขาวิชาช่างยนต์ ให้บริการซ่อมแซมเครื่องกลการเกษตร รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น พัดลม เครื่องซักผ้า
สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการซ่อมทีวี เครื่องเสียง ไมโครเวฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ให้บริการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
สาขาวิชาช่างผลิตภัณฑ์(ช่างเชื่อมโลหะ) ให้บริการเปลี่ยนมุ้งลวด บานประตู หน้าต่าง
2.กิจกรรมสร้าง(Build) ให้บริการ อบรมต่อยอดและสร้างอาชีพใหม่ โดยสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 18 มิถุนายน จัดทำขนมปุยฝ้าย และ การทำซาลาเปา
วันที่ 19 มิถุนายน จัดสอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จัดทำไข่เค็มใบเตยสูตรพิเศษและไส้กรอกอีสานสูตรเพิ่มกำไร ให้กับกลุ่มผู้ที่สนใจ
3.กิจกรรมพัฒนา(Top-Up) ร่วมพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยสาขาช่างกลโรงงาน ให้บริการจัดทำเครื่องกดเจลเพื่อใช้ในโรงพยาบาลหรือสถานที่ราชการในพื้นที่อำเภอสามพราน
โดยทั้ง 3 กิจกรรมมีประชาชนในพื้นที่อำเภอสามพราน ให้ความสนใจและเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก