พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม จัดงานเกษียณอายุข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงคราม พร้อมด้วย ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ(191), ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, รองผู้กำกับสน.ชนะสงคราม เช่น พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล, พ.ต.ท.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์, พ.ต.ท.โชคอำนวย วงศ์บุญฤทธิ์, พ.ต.ท.พิษณุ เกิดทอง, พ.ต.ท.จำรัส ดอกไม้เทศ, คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม เช่น คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณฐิติกร โชคะสุต, คุณวิษณุ ชิระนุรังสี, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณมงคล ธนปิยานนท์, คุณเปรมชัย เฉลิมถิรเลิศ, คุณพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย, คุณสัญชัย-คุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ, คุณสง่า เรืองวัฒนากุล, คุณไมตรี จันทรภาสวร, คุณวรวิทย์ ศิริวนิชสุนทร, คุณวันชัย ลาภพรประเสริฐ และข้าราชการตำรวจสน.ชนะสงคราม ร่วมงาน โดยจัดพิธีลอดซุ้มกระบี่ เพื่อเป็นเกียรติ แด่ ร.ต.อ.ณรงค์ โคจนา, ร.ต.อ.นิวัฒน์ ชมเชิด และร.ต.อ.สมศักดิ์ แก้วบัวดี ซึ่งจัดพิธีได้อย่างสมเกียรติ

จากนั้น ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ และ คณะกต.ตร.และที่ปรึกษาสน.ชนะสงคราม ได้มอบพระพิฆเนศเพชร, ของมงคลต่างๆ พร้อมเงินขวัญถุง ให้กับข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ ณ สน.ชนะสงคราม วันจันทร์ที่ 27 ก.ย. 64