1.เข้าพบ บริษัท แอพแมน จำกัด เพื่อศึกษา ระบบ OCR (ใช้เปลี่ยนตัวอักษรจากภาพ เป็นตัวอักษรแบบพิมพ์​) เพื่อนำไปใช้ในการค้นหาข้อความต่างๆ ในรูปภาพอย่างรวดเร็ว แทนการใช้คนอ่าน
2.ระบบ E-KYC ใช้ในการยืนยันตัวตนแบบออนไลน์ ผ่านบัตรประชาชน​ และตรวจสอบซ้ำผ่านระบบของกระทรวงมหาดไทย ว่าเป็นบัตรจริงหรือบัตรปลอม
3.หารือเรื่องการนำระบบ E-KYC มาใช้ในการคัดแยก และลดปริมาณ case id ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ​มากขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการเปิดบัญชีม้า ของธนาคารต่างๆ crypto ​cerrency และสถาบันการเงิน