พฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 65 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าคุณธงชัย) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประทานพรแก่ ท่านพล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี พร้อมด้วย ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน),ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน)-กต.ตร.จว.นนทบุรี คณะ กต.ตร. อาทิ คุณ ทวีศักดิ์ สุทิน,คุณ สุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์, คุณ ประเสริฐ สิทธิสาครศิลป์,นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล,คุณ วิษณุ สนองเกียรติ ประธาน สภ.เมืองนนทบุรี และแขกผู้มีเกียรติ ที่มากราบขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล

ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ตลาดน้อย สัมพันธวงศ์