วันเสาร์ที่ 16 เม.ย. 65(เวลา 15.00น.)
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.7
พร้อมด้วยคุณนภัสนันท์ วุฒิจรัสธำรงค์
ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 7
ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 “จุดบริการประชาชน สภ.หัวหิน ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ (จุดบริการบ่อฝ้าย)”
โดยมี
พ.ต.อ.อํานาจ โฉมฉายรอง.ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ต.อ.หงส์พรหม วิศิษฐ์ชนะขัย
ผกก.สภ.หัวหิน
นายพลกฤต พวงวลัยสิน
นายอำเภอหัวหิน
นายนพพร วุฒิกุล
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
นายวรพจน์ ลิมาคม
รองประธาน ก.ต.ตร.สภ.หัวหิน
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ, ฝ่ายปกครอง, สาธารณสุข, อส., อสม. ให้การรอรับการตรวจเยี่ยม
โดยมีข้อแนะนำแนวทางปฏิบัติ ณ จุดบริการประชาชนฯ ดังนี้
1.จัดพื้นที่ และสถานที่ ณ จุดบริการประชาชน ให้มีเต้นท์ ป้ายประชาสัมพันธ์ มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19 ไฟฟ้า แสงสว่าง โต๊ะเก้าอี้ แนวกั้น แผงเหล็ก กรวยยาง ให้เพียงพอ
1.1 ให้มีพื้นที่รองรับการจอดของรถที่เข้ามารับบริการ ไม่ให้กระทบการจราจร
1.2 ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค รักษาระยะห่าง social distancing
1.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล สบู่ล้างมือ ถุงมือ แผ่นป้องกันหน้า face shield สำหรับทั้งผู้ปฎิบัติ และบริการประชาชน
1.4 นำกล้อง CCTV ที่เคยออกแบบไว้ใช้สำหรับจุดตรวจ บันทึกภาพนิ่ง เคลื่อนไหว
1.5 ให้จัดเตรียมเครื่องขยายเสียงให้พร้อมสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์
1.6 จัดเตรียมสมุดตรวจสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำลังพลพร้อมรับการตรวจ
2.กำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจ
2.1 จัดกำลังพลหมุนเวียนจากหน่วยงานในสังกัด ให้เหมาะสมและเพียงพอ
2.2 ต้องเข้าใจและมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาด
2.3 การแต่งกายให้ทุกนาย สวมหน้ากากอนามัย และถุงมือ รวมถึงล้างมืออย่างสม่ำเสมอ
2.4 บันทึกภาพบุคคล ยานพาหนะ ทะเบียนรถ
2.5 ระมัดระวังให้เกิดปัญหาการจราจรน้อยที่สุด
2.6 ให้ปฏิบัติด้วยความสุภาพ เรียบร้อย นุ่มนวล
จากตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยเรียบร้อย
ทั้งนี้ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชนดังกล่าว และเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย
จุดบริการประชาชน (จุดบริการบ่อฝ้าย) ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ