บริษัท พี.ซี.ไอ.คอนกรีต อุตสาหกรรมจำกัด มอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 5 ทุน ทุนละ 40,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาทต่อปี รวม 4 ปีเป็นเงิน 800,000 บาท ให้กับ ผบ.ตร. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อช่วยบุตรข้าราชการตำรวจที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์