ห้างเพชรหลีเสง (L.S.Jewelry Group) โดย ดร.นฤมล-ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D.L.S.Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง), ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ(191), ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม ได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่น้ำท่วม นำข้าวสาร, อาหารแห้ง, น้ำดื่ม และยารักษาโรค เข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสพภัยในพื้นที่ ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยโควิดครับ
ขอบคุณ คุณธนวินท์และทีมงานอาสาทุกคนครับ