นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พร้อคณะกรรมการฯร่วมแสดงความยินดีวันสถาปนา สอป.
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายกิตติพันธ์ ขันติศีลชัย นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนดิจิทัล พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ และมาดามรถถัง คุณนพรัตน์ กุลหิรัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) และคณะกรรมการบริหารของ สอป. โดยภายในงาน พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคม สอป. ได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา สอป.และเพื่อรำลึกสดุดีวีระกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษนักรบผู้เสียสละปกป้องประเทศชาติ รวมทั้งร่วมอุทิศส่วนกุศลให้อดีตนายก สอป.คนแรก พล.ท.สมชาย สุขมนัส ตท.รุ่น 12 ผู้ล่วงลับ และเป็นการส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้มีบทบาทขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและความมั่นคงของไทย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่ในวงการทหาร ความมั่นคง การศึกษา ภาคเอกชน รวมทั้งต่างประเทศ เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่น ส่วนช่วงบ่ายสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ จัดประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2565 โดยมีสมาชิกสามัญเกินกึ่งหนึ่ง คณะที่ปรึกษา และผู้เข้าสังเกตุการณ์รวมกว่า 60 คนโดยมีการประกาศรายชื่อคณะกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการแนะนำสมาชิกใหม่กว่า 10 บริษัท พร้อมแถลงงบการเงินรวมทั้งแผนงานสำคัญโดย พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายก สอป.ได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแผนงานสำคัญที่ได้ดำเนินการ