กาชาดนครปฐม ลงพื้นที่ช่วยเหลือ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน
วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม นายกเทศบาลเมืองนครปฐม ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายได้ไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ได้รับการประสานจากสถานบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัว นายธนาพล แซ่ตั๊น อายุ 37 ปี โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด นมดัชมิลล์ จำนวน 2 ลัง พัดลม จำนวน 1 ตัว ที่นอน จำนวน 2 ชิ้น และของใช้ที่จำเป็น พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท อีกทั้ง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม มอบพัดลม จำนวน 1 ตัว ที่นอน จำนวน 1 ชุด ผ้าเช็ดตัว จำนวน 3 ผืน และมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท รวมทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้กับ นายธนาพล แซ่ตั๊น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ณ บ้านเลขที่ 90 หมู่ 10 ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครปฐม