วันเสาร์ที่30 ก.ค.65 เวลา 12.00 น.
ภายใต้การอำนวยการของ
พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ.๗ , พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.๗พล.ต.ต.ประสพชัย มัตสยะวนิชกูล ผบก.สส.ภ.7 ,พล.ต.ต. ชมชวิณ ปุระธนานนท์ ผบก.ภจว.นครปฐม , พล.ต.ต.ปรีดา อิ่มเจริญ ผบก.ศฝร.ภ.๗ , พ.ต.อ.ชิตภพ โตเหมือน
รอง ผบก.สส.ภ.7 ,พ.ต.อ.เอกรินทร์ อิทธิวัฒนะ รอง ผบก.สส.ภ.7 , พ.ต.อ.ณัฐพิสิษฐ์ รัตนอุดมพล ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7, พ.ต.อ.ธีรเชษฐ์ ธนวินรวีร์ ผกก.สภ.กำแพงแสน ,พ.ต.อ.อรรถการ กองสุผล ผกก.สืบสวน ภ.จว.นครปฐม , สั่งการให้ พ.ต.ท.คุรุพงษ์ แก้วสะอาด รอง.ผกก.ป.สภ.กำแพงแสน ,
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 ,พ.ต.ท.ทศพร รุ่งเรืองศุภรัตน์ รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.7 , พ.ต.ท.ทศพล ปัญญาลิขิต สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.7 , ร.ต.อ.ชิราวุธ ดอนจินดา , ร.ต.อ.สมชาย บัวเจก , ร.ต.อ.อัศวร์พิชญ์ ไชยศรี , ร.ต.อ.ธนโชติ เล้าพูลผล ,ร.ต.อ.เชวง เขียวชอุ่ม , ร.ต.ท.ธานัท พึ่งบาง , ร.ต.ต.สมนึก หนูผาสุข , ร.ต.ต.มนตรี เจียมพุก , ร.ต.ต.ชัยโย เดชป้อง ,ด.ต.วัลลภ ทองคง , ด.ต.ยุทธนา ดวงดาว , ด.ต.อุเทน จันทร์จู, ด.ต.จตุพร อ้าวเจริญ , ด.ต.ธีรพงษ์ พลสุวรรณ , จ.ส.ต.ภควัต เกตุมณี , ส.ต.อ.ปรีดา ภู่สม , ส.ต.อ.บุญเสฐ วุฒิวิญญูชน , ส.ต.อ.ฌาณวัชร์ อุดมอิทธินีติกุล, ส.ต.อ.จักรพันธ์ กิจเที่ยงธรรม , ส.ต.อ.เดชนรากร รุ่งสุวรรณ์ , ส.ต.อ.รุจิโรจน์ เจาฑานนท์ , ส.ต.อ.อัฑฒวินทร์ ยศธนะไพศาล

สืบทราบว่า มีกลุ่มบุคคลเข้าไปมั่วสุมเสพยาเสพติด ภายใน กอลิล่ารีสอร์ท ม.8 ต.กำแพงแสน จ.นครปฐม เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงเดินทางไปตรวจสอบ เมื่อไปถึงพบ กลุ่มวัยรุ่น จำนวน 89 ราย ทำการมั่วสุมเสพยาเสพติด เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้เชิญตัวมายัง สภ.กำแพงแสน เพื่อทำการตรวจค้น ผลปรากฎว่า พบ ยาอี 49 เม็ด ยาเค 14 กรัม และได้ทำการเก็บตัวอย่างปัสวะทั้งหมด 89 ชุด ไปตรวจที่ รพ.นครปฐม เพื่อทำการตรวจหาสารเสพติด ฯ