วันอังคารที่ 7 ก.ย.2564 เวลา 11.00 น.
ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.สน.บางโพพร้อมด้วย คณะกต.ตร.สน.บางโพ และ พ.ต.อ.พงศ์พัชร์ แจ้งหมื่นไว ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลบางโพ(ผกก.สน.บางโพ)พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจสน.บางโพ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริการงานตำรวจของ สน.บางโพ(กต.ตร.สน.บางโพ) ครั้งที่ 2/2564เพื่อรับฟังและเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพต่อการบริหารงานตำรวจให้สมดั่งเจตนารมย์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและในส่วนของภาคประชาชน จากนั้นประธาน กต.ตร. ยังได้มอบเสื้อสูทให้กับ คณะกต.ตร.สน.บางโพพร้อมกันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกัน ณ ร้านอาหารวิเศษไก่ย่าง