จังหวัดนครปฐม ตรวจความพร้อมร้านอาหาร ร้านตัดผม ตลาด และห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 1 กันยายนนี้
วันที่ 31 สิงหาคม 2564 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของร้านอาหาร ร้านตัดผม ตลาด สถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง และห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้ปรับมาตรการล็อกดาวน์ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ได้แก่ ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยร้านที่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้พื้นที่นั่งได้ 50% ร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้พื้นที่นั่งได้ 75% งดการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน, ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม สามารถเปิดบริการได้ ยกเว้นร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดฝ่าเท้า ไม่เกินเวลา 20.00 น., สถานที่ออกกำลังกาย เปิดได้เฉพาะประเภทกีฬาในร่มและกลางแจ้ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่เกินเวลา 20.00 น., และห้างสรรพสินค้า เปิดเฉพาะสถานที่จำหน่ายสินค้าและอาหาร ไม่เกินเวลา 20.00 น.
นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมตามมาตรการคลายล็อกดาวน์ในครั้งนี้ ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรับรู้ สร้างความตระหนัก สร้างความเข้าใจ แก่เจ้าของกิจการที่ได้รับการคลายล็อกดาวน์ ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมาย อีกทั้งมาตรการทางด้านสาธารณสุข การคัดกรอง ทำความสะอาด และในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตรวจ APK ทุก 2 สัปดาห์ การดูแลรักษากรณีมีผู้ติดเชื้อ และการฉีดวัคซีน
ในส่วนของร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้พื้นที่นั่งได้ 50% และร้านที่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ใช้พื้นที่นั่งได้ 75% นั้น คิดจากจำนวนพื้นที่ตามหลักวิชาสาธารณสุข คือ 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจำนวนจะเป็นตามสัดส่วน แต่การตั้งโต๊ะอาหาร ยังคงต้องเว้นระยะห่างตามที่กำหนดไว้ คือ 1.5 เมตร หากต่ำกว่านั้น จะต้องมีอุปกรณ์เพื่อเป็นฉากกั้น เพื่อป้องกันการติดเชื้อระหว่างกัน


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว