อปท.ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่

เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดอาหารสดให้โรงครัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำไปประกอบอาหารปรุงสุก ส่งมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นางสาวทิพยุดา ขุนฤทธิ์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม นางกัญจนา สร้อยอินทรากุล ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบชุดอาหารสด ประกอบด้วย ไข่ไก่ 30 แผง ข้าวสาร 1 กระสอบ ไก่ 10 ตัว ถั่วฝักยาว 10 กิโลกรัม และคะน้า 10 กิโลกรัม ให้กับ โรงครัวตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล, โรงครัวตำบลหอมเกร็ด และโรงครัวตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน เพื่อนำไปประกอบอาหารปรุงสุก นำไปมอบให้กับผู้แยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และครอบครัวกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จากนั้นมอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ เจ้าหน้าที่และแม่ครัว
ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนครปฐม ยังมีแนวโน้มการแพร่ระบาดคงตัว พบผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ 200-300 ราย/วัน โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม การติดต่อกันภายในครอบครัว ในเพื่อนร่วมงาน และสถานประกอบการต่างๆ


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว/วงในสยามร่วมpr.