หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วารสารครบรอบ 56 ปี คอลัมภ์พิเศษ สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย วารสารครบรอบ 56 ปี คอลัมภ์พิเศษ สัมภาษณ์ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกตตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.กองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191 , ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์คอยช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด ในฐานะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์คอยช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนในช่วงโควิด