นายศักดา สัจจะมิตร ประธานชมรมสันติสุขไทย-อินเดีย ได้มอบเงินให้กับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่12 ตำบลบ้านชี อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรีเพื่อนำไปซื้อผ้าอ้อมอนามัยสำหรับผู้ใหญ่ให้กับ น.ส.ยม บุญครอบ อายุ 76 ปี ผู้ป่วยจากอาการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งมีโรคประจำตัวซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกทั้งโรงพยาบาลได้จำหน่ายให้ออกมาให้พักฟื้นที่บ้านของตนเอง / วงในสยามรายงาน..18ก.ค.2564