อังคาร ที่ 13 กรกฎาคม 2564 สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ตามคำสั่งที่ 9/2564 ของคณะกรรมการบริหารเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(เชื้อโควิด-19) โดยกำหนดมาตรการ ข้อห้ามและกำหนดเวลาห้ามออกจากเคหสถานตั้งแต่เวลา21.00 น.-04.00 น. กำหนดให้เจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ(ว.43) จุดตรวจค้น จุดสกัดป้องกันอาชญากรรม ของพื้นที่สน.ชนะสงคราม โดยมีการบูรณาการกำลังของเจ้าหน้าเขตพระนคร ทหาร ตำรวจ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
ซึ่งในโอกาสนี้ ได้รับความเมตตา จากท่านดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ประจำด่านตรวจเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตามหลักยุทธวิธี เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ