วันอังคารที่ 13 ก.ค. 64 เวลา 14.30 น. ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร. บก.น.1-กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ (191) ประดับเครื่องหมายยศ ว่าที่ร้อยตำรวจเอก แก่ ร.ต.ท. วัชรพงษ์ ทองคง,ร.ต.ท. ธนกฤต จักร์สุวรรณ และว่าที่สิบตำรวจเอก แก่ ส.ต.ท. อิศระพร เศวตเศรนี พร้อมมอบเงินสนับสนุน เพื่อจัดซื้ออาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ประจำด่านตรวจเพื่อมความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ตามหลักยุทธวิธี เป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ โดยมีท่าน พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.,พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล รอง.ผกก.ป. และ พ.ต.ท.สุธิศักดิ์ พิริยะภิญโญ รองผกก.สส. สน.ชนะสงคราม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ ห้างเพชรหลีเสง บางลำพู