วันพฤหัสที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุม ชั้น3 ณ สน.บางบอน ได้มีการประชุม กต.ตร.และที่ปรึกษา เพื่อคัดสรรประธานกต.ตร.ท่านใหม่ แทนประธานกต.ตร.สน.บางบอน(นายจันทร์ หวนสันเที๊ยะ) ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนาดี สมุทรสาคร ผลการคัดสรรในครั้งนี้จึงได้ประธานคนใหม่มาดำรงตำแหน่งประธานกต.ตร.สน.บางบอนคือนาย”วิชัย ศิริแสงอรุณโรจน์” โดยมีคะแนนเป็นเอกฉันท์ส่วนนายจันทร์ หวนสันเที๊ยะ เป็นประธานที่ปรึกษา กต.ตร.สน.บางบอนและได้นายสุรชัย เนื้อละออ เป็นกต.ตร.สน.บางบอนท่านใหม่อีกหนึ่งท่าน นับเป็นเรื่องน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับ/วงในสยาม..รายงาน