ขอร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ท่านประธานกิตติมศักดิ์ถาวรตลอดชีพคุณสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์
คุณพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์

คุณชาญศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ และภรรยา
ดร.เลิศสุวัฒน์ จิระประกอบชัย
คุณอารีย์วรรณ จิระประกอบชัย
คุณวีระ ตั้งกิจจำเริญ
คุณวรรณา ตั้งกิจจำเริญ
คุณศักดา กิตติกรวัฒนา
คุณปัญญา ปัญญาภักดีวงษ์ และภรรยา
คุณขวัญจิต ยั่งยืน
เพื่อนสมาชิกชมรมนักธุรกิจโชคดี ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2563 ในวันนี้ วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ในโอกาสนี้ด้วยครับ