พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม ได้จัดประชุมและปฐมนิเทศคณะกต.ตร.สน.ชนะสงคราม ครั้งที่ 1 วาระปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการกต.ตร.สน.ชนะสงครามได้คัดเลือกประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ คือ ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ M.D. L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง), ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ได้รับคัดเลือกเป็นประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D. L.S. Jewelry Group, ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191 ได้รับการแต่งตั้งเป็น ประธานที่ปรึกษากต.ตร.สน.ชนะสงคราม
โดยคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระปี 2564-2566
ได้แก่ ว่าที่ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผช.ผอ.เขตพระนคร, อธิการนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์, ดร.สุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.รร.สตรีวิทยา, ดร.ศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผอ.รร.วัดตรีทศเทพ, คุณสง่า เรืองวัฒนากุล, คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณเปรมชัย เฉลิมถิรเลิศ, คุณวิษณุ ชิระนุรังสี, คุณฐิติกร โชคะสุต, คุณพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, ด.ต.ธนาพิสิษฐ์ กสิณสายบัว
พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมประชุม เช่น รองผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล, พ.ต.ท.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ และ พ.ต.ต.ธีระพงศ์ เนตรภู่ สารวัตรธุรการ, พ.ต.ต.พีรวัส บุญพรม, พ.ต.ต.อาทิตย์ พลังนา เป็นต้น
นอกจากนั้นคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามและเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงครามได้มอบดอกไม้และอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดที่ใกล้จะถึง ( 24 มิ.ย.) แด่ ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานที่ปรึกษากต.ตร.สน.ชนะสงคราม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทรวิหาร วันที่ 18 มิ.ย. 64