พล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล1 และผอ.สุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร เป็นประธานในการเซ็น MOU โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสน.ชนะสงคราม พร้อมด้วย ท่านเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร ท่านเจ้าคุณน้อย (พระโสภณธรรมวงศ์), ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D. L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง), ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม, พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม, คุณประไพพรรณ สิงห์บุระอุดม นักสงคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์บริการสาธารณสุข9, ผอ.ธันยาณัฐ เกตุมี ผอ.รร.วัดอินทรวิหาร, คุณศิริชัย เมฆาประพัฒน์สกุล ประธานชุมชนวัดอินทรวิหาร ร่วมลงนามเซ็น MOU โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ของสน.ชนะสงครามด้วย
พร้อมกันนั้น ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ M.D. L.S. Jewelry Group (ห้างเพชรหลีเสง), ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม ได้มอบเงินกองทุนสนับสนุนโครงการป้องกันยาเสพติด และมอบเงินกองทุนบรรเทาทุกข์ภัยโควิด-19 ให้ชาวชุมชนวัดอินทรวิหาร
นอกจากนั้นในงานยังมีคณะกต.ตร.สน.ชนะสงครามและที่ปรึกษา เช่น ว่าที่ร.ต.ฤทธิพันธ์ นันทศุภกร ผช.ผอ.เขตพระนคร, ดร.สุภาณี ธรรมาธิคม ผอ.รร.สตรีวิทยา, ดร.ศรีสุภางค์ พงษ์ศิริ ผอ.รร.วัดตรีทศเทพ, คุณสัญชัย โลจนะรุ่งสิริ, คุณเรืองชัย องค์ศรีตระกูล, คุณวิษณุ ชิระนุรังสี, คุณฐิติกร โชคะสุต, คุณพรชัย ชีพเชี่ยวชาญชัย, คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม, คุณธนวินท์ ภิญโญโสภณ, รองผกก.สน.ชนะสงคราม พ.ต.ท.เอกภณ พุทธิกุล, พ.ต.ท.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ และพ.ต.ต.ธีระพงศ์ เนตรภู่ สารวัตรธุรการ, ร.ต.อ.พีรวัส บุญพรม, ประชาชนชุมชนวัดอินทรวิหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ชนะสงคราม ซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมและปฏิบัติเป็นไปตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 ณ โรงเรียนวัดอินทรวิหาร วันศุกร์ที่ 18 มิ.ย. 64