หลักสูตร The Media
ร่วมกับร้านเขียวไข่กา ชมรมคนรักครอบครัว

นำโดย นายธีรพล มั่นพิริยะกุล
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ดร.บุษรา วงศ์รักศักดิ์
ผู้อำนวยการหลักสูตร
ดร.สิริลักษณ์ พรโชคชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายธนนนท ตุลาวสันต์
รองผู้อำนวยการหลักสูตร
คุณอ้น สราวุธ พุทธาร มาตรทอง
The Media รุ่นที่ 1
คุณเฮง โคตรอินดี้
The Media รุ่นที่ 1
คุณเท็น มัสคีเทียร์
The Media รุ่นที่ 1
“ร่วมบริจาคอาหารและเครื่องดื่ม น้ำยาอเนกประสงค์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19”

THEMEDIA

Themedia2021