ผกก.ตม.จว.เลย สั่งคุมเข้มแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย-หลบหนีเข้าเมือง ป้องกันโควิด-19 ระบาด บูรณาการร่วมจับกุมอย่างต่อเนื่อง”

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 พ.ต.อ.ชนะพณ สุวรรณศรีนนท์ ผกก.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.ต.อนันต์ ช่วยแก้ว สว.ตม.จว.เลย บก.ตม.4 โดยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ตม.จว.เลย ได้ประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลบหนีเข้าเมือง รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มีผลจับกุม ดังนี้

เวลา 16.20 น. จับกุมนายคำภู (สงวนนามสกุล) โดยกล่าวหาว่า ผู้ใดรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ ฝ่าฝืน ม.9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2561 สถานที่จับกุม ร้านจำหน่ายผลไม้ ชื่อร้านลูกฟลุ๊ก เลขที่ 193/4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เวลา 16.50 น. จับกุมนายอุไท และนางนันทิดา สัญชาติลาว โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้ ฝ่าฝืน ม.๘ แห่ง พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2561 สถานที่จับกุม ร้านจำหน่ายผลไม้ ชื่อร้านลูกฟลุ๊ก เลขที่ 193/4 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เวลา 17.10 น. จับกุมนายลำพัน และนางลัดดาวัน สัญชาติลาว โดยกล่าวหาว่า เป็นคนต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต (หลบหนีเข้าเมือง) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 สถานที่จับกุม บ้านเช่าเลขที่ 18 ถ.เอื้ออารีย์ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

เวลา 18.00 น. จับกุมนางสุกัญญา (สงวนนามสกุล) โดยกล่าวหาว่า รับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ซ่อนเร้น หรือช่วยเหลือประการใดๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม สถานที่จับกุม บ้านเลขที่ 2/4 ซ.2 ถ.เจริญรัฐ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย
พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่ง พงส.สภ.เมืองเลย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

พ.ต.อ.ชนะพณ กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นเป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ณฐพล แสวงกิจ รอง ผบช.สตม., พล.ต.ต.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ผบก.ตม.4, พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร รอง ผบก.ตม.4 ที่ได้สั่งการกำชับให้เข้มงวดกวดขันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว ตามช่องทางธรรมชาติและตะเข็บชายแดน ที่เข้ามาใช้แรงงานผิดกฎหมาย รวมถึงมีการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเข้มงวดกวดขัน และจริงจัง ซึ่งในการจับกุมครั้งนี้ แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจ ของหน่วยงานที่มีภารกิจในรับผิดชอบดูแลคนต่างด้าว ที่เข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องยึดถือและปฏิบัติตนให้ถูกกฎหมาย เป็นการขจัดการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย ซึ่งทาง ตม.จว.เลย ได้มีการระดมกวาดล้างและออกตรวจสอบจับกุมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ และความมั่นคงทางสาธารณสุขในการป้องกันไวรัสโควิด-19 หากพบบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง หรือต้องการแจ้งเบาะแสผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน สตม.1178 หรือแจ้งได้ที่ ตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลยได้ทุกจุดทันที