“ชีวิต วิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลวันสงกรานต์”
วันที่14 เมษายน 2564 โดยมีผู้ใหญ่ ไชยา วิเชียร ผญ.หมู่ทึ่13 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยสมาชิกผู้ช่วย ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร.ต.ต.อนุพงษ์ ยกทอง ป้อมบางใหญ่ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สภ.เคียนซา ร่วมด้วยประธานกู้ภัย นายเอนก หลักชุม และเจ้าหน้าที่ อสม. หมู่ที่10 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ได้ตั้งจุดคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19 ร่วมกับฝ่ายปกครอง ปัอมไร่ยาว ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎค์ธานี ถนนเซาเทิร์นเขตติดต่อระหว่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับจังหวัดกระบี่
ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อบริการผู้คนทึ่ได้สัญจรผ่านไปมาอย่างปลอดภัย
ทั้งนี้ยังมีการบริการทางด้านการสื่อสาร โดยชมรมวิทยุรับแจ้งเหตุ24 ชั่วโมง และมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการไว้เป็นอย่างดี
โดยมีผู้ใหญ่เดชา จันทร์พร้อย ผู้ใหญ่หมู่ที่10 ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่การรับผิดชอบ พร้อมด้วยผู้ช่วยฝ่ายปกครอง และ ชรบ.
ขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ชรบ. อสม. และทุกคนที่ให้ความร่วมมือ
ภาพ/ข่าว
บ้านบ้านทีวีช่อง73 และDD TV NEWS
นสพ.วงในสยาม
บก.พรชัย เมืองสุราษฎร์ ศูนย์ข่าวภาคใต้ รายงาน