• พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม( ผบช.ปส.)และคุณพัชระภรณ์ ยิ้มแย้ม ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ภริยา)ประธานฝ่ายฆราวาสในการจัดสร้าง”พระสัมพุทธมุนีศรีประชานาถ”และมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการจัดสร้างพระพุธทรูปประจำหน่วยงานของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจและกราบไหว้สักการะโดยมีผู้มีจิตกุศลร่วมพิธีทำบุญในการสร้างองค์พระอาทิเช่นพล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.อีกทั้งคณะที่ปรึกษาพล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.ได้พร้อมร่วมกันอนุโมทนาบุญในการจัดสร้างในครั้งนี้