แสดงความเสียใจต่อการจากไปของคุณพรรณธิพา แดงประดับภรรยาพ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ

พล.ต.ต.ดร.เสนิต สำราญสำรวจกิจ รองผบช.น.และพล.ต.ต.ปราศรัย จิตตสนธิ ผบก.น.1,ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1และ สน.ชนะสงคราม,พ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผกก.สน.ชนะสงครามและคณะกต.ตร.และที่ปรึกษากต.ตร.บก.น.1อาทิเช่นคุณศักดิ์ณรงค์ โลจนะรุ่งสิริ(ป๋าโทนี่),คุณอรพินท์ ชินวงศ์พรหม,คุณประเสริฐ พัฒนะจุฑา,คุณฐิติกร โชคะสุต,คุณวิษณุ ชิระนุรังสี,คุณสายใจ สาริกานนท์,ร.ต.อ.เรืองยศ-คุณกมลพร ขันสุวรรณเป็นเจ้าภาพร่วมสวดพระอภิธรรมศพคุณพรรณธิพา แดงประดับภรรยาพ.ต.อ.วิชัย แดงประดับ รองผบก.น.1